1398/05/02 - 21 : 34
کد خبر: 19122
مدير فضاي سبز منطقه 8 تبريز در گفتگو با احرار:
گراني زمين مانع اصلي توسعه فضاي سبزاست
اشاره : تبريز، روزگاري نه چندان دور به عنوان باغ شهر ايران معروف بود، ولي اين روزها ديگر از اين باغ شهر چيزي نمانده و بيشتر فضاي سبز آن به علت توسعه شهري از بين رفته است.

 به گزارش احرار،   مرکز اين شهر که منطقه اي فرهنگي ، تاريخي و تجاري محسوب مي شود؛ حتي بيشتر از ساير مناطق تبريز   از فقر فضاي سبز رنج مي برد. بگونه اي که بر طبق استانداردهاي جهاني،  فضاي سبز مورد نياز به ازاي هر نفر  25مترمربع اعلام شده، اما سرانه فضاي سبز در اين منطقه  به ازاي هر نفر حدود 4 مترمربع است؛  افزون بر آن اگر حجم افرادي که روزانه از اقصي نقاط شهر به اين منطقه مراجعه مي کنند  و همچنين حضور گردشگران داخلي و خارجي نيز در نظر گرفته شود؛  اين کمبود  فضاي سبز  بيش از پيش  به چشم خواهد آمد.

ميرابوالفضل حسيني  مديرفضاي سبز  منطقه 8 تبريز در اين خصوص پاسخگوي سوالات بود که در ادامه مي آيد:

سوال: به عنوان مدير فضاي سبز منطقه هشت علت اصلي کمبود فضاي سبز در اين منطقه را در چه مي دانيد؟
جواب: منطقه 8 منطقه اي است که شايد جمعيت ساکن در ان کم باشد ولي افرادي که روزانه به اين نقطه از شهر مي ايند اعم از مسافران وافرادي که به بازارمي ايند و همچنين گردشگران حدود  5 الي 6برابر ظرفيت خود منطقه است. و متاسفانه  فضاي سبزي که وجود دارد جوابگوي خيل عظيم جمعيت نيست. از مهمترين عوامل  بازدارنده توسعه کمي فضاي سبز مي توان به  قيمت بالاي زمين هاي اين منطقه اشاره کرد؛ به عنوان مثال شايد قيمت زمين در حاشيه شهر براي تملک وتبديل به پارک،  متري 200 هزارتومان باشد؛  ولي در دربافت مرکزي شهر،  متري 5ميليون الي 10ميليون  تومان  نيازاست.

سوال: در چند سال اخير آيا اقداماتي در خصوص توسعه کمي فضاي  سبز منطقه صورت گرفته است؟
جواب: ما تلاش کرده ايم دراين چندسال توسعه کمي و  کيفي رابالا ببريم .در دو سال اخير4پارک محله اي دراين منطقه کارشده است ،پارک محله اي اميريه که قبلا به عنوان  پارکينگ مورد استفاده قرار مي گرفت و اکنون تغيير کاربري داده  وبه فضاي سبز تبديل شده است ،پارک يوشاري ،پارک هاشميه در خيابان17شهريور و همچنين پارک بهرامي  در ايکي قالا(دوقلعه) که اکنون در دست احداث است.
و همچنين فضاي سبزي با متراژ حدودا 283متر در اول راسته کوچه نيز کار شده است ولي  ما همان متراژ اندک را هم براي خودمان غنيمت ميدانيم ؛ مامجبوريم ازکمترين فضاها براي توسعه فضاي سبز منطقه  استفاده کنيم.

سوال: در صحبتهايتان به پارک هاشميه اشاره کرديد،آيا اين پارک موقتي است يادائمي ؟
جواب:  مکان پارک هاشميه قبلا مدرسه بود که بعدها  به عنوان پارک موقتي  مورد استفاده قرار گرفت ، حتي  به صورت شن بود که قراربود بعدها جمع آوري شود؛ اما خوشبختانه طي توافقاتي که انجام شد تبديل به پارک دائمي شد.

سوال :فضايي که در اطراف پارک هاشميه است هيچگونه ايمني ندارد، چرا که دريک پيچ خيايان قرارگرفته است که هردوطرف به خيابان منتهي مي شود؛ بخصوص از  طرف کوچه ارک که در مسير تردد خودرو است؛  آيابراي آن حفاظ ياعابرپياده اي درنظرگرفته شده است؟
جواب:پارک هاشميه خيلي محدود و فضايش اندک است ولي مامجبوريم ازکمترين امکانات هم استفاده کنيم چون واقعا محدوديت مکان داريم ؛ درمورد قسمت حفاظ هم کاملا به حق هستيد و پيشنهادخوبي است  وآن راهم دربرنامه قرارمي دهيم؛  چون انجاکودکان  بازي مي کنند وهردوطرف خيابان است.

سوال:درارتباط با واکاري که به گفته سرپرست فضاي سبز شهر نزديک به 200000واکاري انجام گرفته است چه مقداربه منطقه 8 اختصاص دارد و چه مقدار از اين کارها درمنطقه انجام گرفته است؟
جواب:سال گذشته ازنظرکيفيت احداث و واکاري در بين مناطق شهر، رتبه يک رابدست آورديم وحدود 9000 درخت کاشتيم؛  باتوجه به اينکه منطقه فضاي کوچکي دارد ولي به هيچ عنوان جاي خالي نداريم .
براي کاشت اين 9000 درخت تنها  ازدرختان بومي تبريز از جمله نارون ( قره آغاج) که سازگار با آب و هواي تبريز است استفاده کرديم وازدرختان خارج ازمحدوده فضاي سبز به هيچ عنوان استفاده نشد.

سوال:تعداد پارک هاي منطقه 8 چقدر بوده و برخي ازفضاهاي سبزدر منطقه شما که بدون آفت وخوب است ومردم  مي توانند به راحتي از  استفاده کنند را معرفي کنيد؟
 جواب: منطقه ما 10 پارک دارد که باغ فجر پارک ناحيه اي محسوب مي شود و 9 پارک ديگر  محله اي  است   ازفضاهاي خوبي که داريم: باغ گلستان، پارک خاقاني جنب مسجدکبود ،پارک فدک درخيابان رضانژاد، پارک دمشقيه  در اول دمشقيه و پارک هاشميه در17 شهريور که تنهافضاي سبز درمنطقه 17 شهريور است

سوال:چه تعداد ازاين ها پارک بانوان است؟
جواب:پارک تلاش درخيابان فلسطين قبلا به عنوان پارک بانوان مورد استفاده قرار مي گرفت  ولي باتوجه به اينکه مراجعه کننده زياد بود و بافت مرکزي شهر ازلحاظ پارک فقير است ، مجبورشديم آنجا را پارک عمومي تبديل کنيم.

سوال:  باتوجه به اينکه تعدا پارک بانوان در سطح شهر کم است و در اين منطقه هم پارک بانوان وجود ندارد آيا برنامه اي براي احداث پارک بانوان و يا حداقل  سالن مخصوص آنها داريد؟
جواب:ما زماني ميتوانيم سلامت شهروندي را تامين کنيم که بانوان ما سالم باشند؛  اگر بانوان سالم باشند؛ حتما کودک سالم هم تحويل جامعه خواهند داد و جامعه سالمي  خواهيم  داشت؛ به اين منظور بايد براي بانوان پارکي براي ورزش همگاني ايجاد شود و قطعا احداث پارک اختصاصي براي بانوان را در برنامه هاي آتي در نظر خواهيم گرفت.
پارک محله اي شهيد بهرامي که  پشت پارک تلاش واقع  است ؛ در حدود  10000متر است  که 2000متر آن تملک شده و8000 مترآن نيز در دست تملک است؛ کاربري آن فضاي سبز است که درنظرداريم آن را تبديل به پارک بزرگي کنيم و قسمتي ازآن به عنوان پارک بانوان درنظرگرفته خواهد شد.

سوال:قبلا درسنگ فرش مقصوديه باکس هاي گل وگياه وصندلي وجودداشت که کل اينها جمع آوري شده است فکرنمي کنيد باتوجه به هزينه سنگ فرش وتاريخي بودن منطقه به پافشاري بيشترنيازباشد؟
جواب: مابايد بيشتربه سمت فضاي سبز پايداربرويم- فضايي که ماندگارباشد-کاشت به صورت باکس شايد به صورت موقت جوابگوباشد، ولي در دراز مدت دوام نخواهد آورد.
براي مثال پياده راه مقصوديه الان به يک معبرعمومي تبديل شده است که ماشين ها هم رفت وآمد مي کنند و 99درصد گلدانهاي آنجا بوسيله ماشين ها شکسته شدند و فقط  دو يا سه عدد آنها که سالم مانده بود را جمع آوري کرديم ولي اکنون که خيابان ارک افتتاح شده است ، يک طرف  آن به صورت گلداني  است اما طرف ديگرش به صورت فضاي پايداراست ؛ پس  از استقرار قطعي درختان ؛ شايد ان باکس ها هم جمع اوري شود . البته  وجود باکس گل  و گياه  خوب است ولي  تنها دربرخي مکانهاي خاص مانند پياده راه بيشتردوام مي آورند

سوال: درپروژه ميارميار که بزرگترين پروژه منطقه خواهدشد ايافضاي سبزي درنظرگرفته شده است؟
جواب: فعلا اطلاعات خاصي در اين خصوص ندارم ولي قطعا مادنبال اين هستيم که از کوچکترين فضا هم استفاده کنيم؛ تنها عامل محدودکننده فضا است قطعا بدانيد اگر مکان وزمين وجود داشته باشد ما با اغوش باز استقبال ميکنيم اگرتوجه کنيد در اخر خيابان  ارتش نرسيده به ميدان ساعت؛ سال گذشته2 ملک تملک کرديم که حتي انجا هم کاشت انجام داده ايم
سوال:مهمترين اقدامات  سازمان فضاي سبز منطقه 8 در سه ماهه نخست سال ازنظر شما کدام اند؟
جواب: از ابتداي سال تا کنون 500کاشت درخت داشتيم، کاشت انواع ارقام رديفي 10000بوته، کاشت انواع رز 6000بوته و  کاشت گل هاي نشايي480000بوته بوده است ؛هرس وفرمدهي شاخه هاي خشک حدود 5000اصله وسمپاشي درختان در برابر آفات 16000اصله بود که در دو مرحله  انجام گرفت. خوشبختانه آفتي که آسيب جدي به درختان وارد کند وجود ندارد؛ همچنين سمپاشي ارقام رديفي نيز  در سطح25000مترطولي انجام شده  است.درگلکاري  هم همين گونه کاشت ، نگهداري و   سمپاسي در سطح 12000مترمربع صورت گرفت. درکاشت وتوليد گل هاي نشايي فکرمي کنم تنهامنطقه اي هستيم که به خودکفايي رسيده ايم وگاهي به مناطق ديگر نيز کمک مي کنيم . امسال حدود 2000 توليدنشا گل هاي تابستاني داشتيم که در اين زمينه به خودکفايي صدرصد رسيديم  همچنين ازمناطق پيشگام درتوزيع رايگان نهال هستيم که سال قبل  5000اصله توزيع شده است. 
سوال:مردم چگونه از توزيع نهال ها اطلاع يابند؟

جواب: درهفته درختکاري ماهميشه توزيع رايگان نهال داريم که 5000اصله سال قبل توزيع کرديم و اگر عمري باقي باشد باز هم درسال جديد درهفته درختکاري توزيع  نهال خواهيم داشت.
سوال: آيا درمنطقه قطع درخت وجود داشته است ؟ وچه پيشنهادي براي اهالي منطقه داريد که باتوجه به محدوديت فضا بيشتر بتوانند از درختان  مراقبت کنند؟
جواب:خوشبختانه مردم با بکارامدن شبکه هاي اجتماعي به اهميت فضاي سبز بيشتر واقف شده اند. قبلا شايد معضل قطع درختان وجود داشت ولي من در دو سه سال اخير موردي از اين دست مشاهده نکرده ام شهروندان حتي درساخت وسازهاي جديد هم که بامشکل شهرسازي مواجه مي شوند کاملا قانونمند عمل مي کنند ومجوزلازم را مي گيرندوهمه به صورت انتقال نهال است واصلا قطع درخت نداريم ؛ مگراينکه درختاني که آفت زده هستند وچاره اي برايشان نيست ؛ براي اينکه آفت گسترش نيابد بايد قطع وسوزانده  شود خوشبختانه در اين منطقه مشارکت شهروندان بسيار خوب است.

سوال: شهروندان چگونه ميتوانند درکمک به فضاي سبز منطقه سکونتشان مشارکت کنند؟

جواب:اولين و مهمترين کاري که مي توانند بکنند اطلاع رساني است ، فضا واقعا وسيع است ما بسياري ازمواردي را که درکوچه وپس کوچه ها اتفاق مي افتد نمي بينيم؛ لذا باکوچکترين اطلاع به ما که مثلا درجايي آفتي وجوددارد  مي توانند مشارکت داشته باشند والبته دراين منطقه کوچکترين مسائل را مردم به ما اطلاع مي دهند و مورد دوم انکه فضاي سبزرا متعلق به خود بدانند فضاي سبز براي تک تک شهرواندان است،  اگربراي خودشان بدانند بيشترهم مراقبش خواهند بود.

انشالله همه  شهروندان باما همکاري کنند واين 95 درصد مشارکت به 100 درصد برسد.

گفتگو :سهيلا عباسپور شاهمرسي و نگار محمدي رئوف

.

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 5 + 5

  آخرین اخبار
فضاي بيمارستان باقرالعلوم اهر 2 برابر شد
مدير آموزش و پرورش: بناب با کمبود معلم در مقطع ابتدايي روبروست
283 دستگاه ماينر قاچاق در شبستر کشف شد
کسب سهميه آسيا از اولويت هاي باشگاه تراکتور است
مقابل ماشين سازي براي کسب 3امتياز تلاش مي‌کنيم
سانحه رانندگي در جاده قديم "ميانه-تبريز" 2 کشته و 4 مصدوم برجاي گذاشت
آيا واکسن روسي کرونا در ايران عرضه مي شود؟
توضيحات مهم سازمان جهاني بهداشت درباره انتقال ويروس کرونا از غذا
احتمال آتش سوزي جنگل ها و جاري شدن سيلاب در آذربايجان شرقي
خانه تاريخي سلطان القرايي، مرکز تبريز پژوهي مي‌شود
  پربازدیدترین اخبار
آيا واکسن روسي کرونا در ايران عرضه مي شود؟
احتمال آتش سوزي جنگل ها و جاري شدن سيلاب در آذربايجان شرقي
سانحه رانندگي در جاده قديم "ميانه-تبريز" 2 کشته و 4 مصدوم برجاي گذاشت
توضيحات مهم سازمان جهاني بهداشت درباره انتقال ويروس کرونا از غذا
کسب سهميه آسيا از اولويت هاي باشگاه تراکتور است
مقابل ماشين سازي براي کسب 3امتياز تلاش مي‌کنيم
فضاي بيمارستان باقرالعلوم اهر 2 برابر شد
283 دستگاه ماينر قاچاق در شبستر کشف شد
مدير آموزش و پرورش: بناب با کمبود معلم در مقطع ابتدايي روبروست
فضاي بيمارستان باقرالعلوم اهر 2 برابر شد
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.