1397/07/07 - 17 : 32
کد خبر: 18058
آخرين وضعيت درياچه اروميه بررسي شد
کاهش 8 متري درياچه اروميه در 20 سال اخير
احرار: در نشست هم انديشي حفاظت محيط زيست استان با شوراي استان و دستگاه‌هاي مسئول در احياي درياچه، آخرين وضعيت درياچه اروميه بررسي شد.

مدير دفتر منطقه‌اي ستاد احياي درياچه اروميه در اين نشست با تاکيد بر اين‌که 10 درصد از حق آبه درياچه اروميه از طريق آجي‌چاي تامين مي‌شود، گفت: سهم رودخانه‌هاي ورودي از جنوب درياچه در تامين آب مورد نياز آن 65 درصد و سهم رودخانه آجي چاي نيز برابر 10 درصد است.
 
خليل ساعي تاکيد کرد: فرآيند احياي درياچه اروميه طي برنامه‌اي ده ساله(از سال 93)‌ دنبال مي‌شود و مقرر بود اين برنامه در سال 1402 به اتمام برسد، اما بايد گفت که به علت تامين مالي ضعيف و تحقق 45 درصدي اعتبارات، دو سال از برنامه‌ي احيا عقب هستيم.
 
وي با تاکيد بر اين‌که آذربايجان شرقي برابر با 123 ميليون متر مکعب و آذربايجان غربي برابر با 55 ميليون متر مکعب پساب خود را به درياچه اروميه روانه مي‌کند، گفت: از زماني که خشک شدن درياچه اروميه شروع شده، سالانه برابر با 40 سانتي‌متر از پيکره‌ي درياچه‌ي اروميه کاهش مي‌يافت اما پس از اهتمام دولت تدبير و اميد در اين رابطه و تصميم‌گيري براي احيا، سطح آب درياچه در حال تثبيت بوده و اکنون نيز صرفا يک سانتي متر پيکره‌ي آبي دريا کاهش داشته است.
 
وي با اشاره به اين‌که طي 20 سال گذشته حدود هشت متر از پيکره‌ي آبي درياچه اروميه کاهش داشته است، افزود: در راستاي کنترل و تثبيت ريزگردهاي نمکي که از موضوعات اصلي دولت بود، 82000 هکتار سطح کانون‌هاي فوق بحراني توليد ريزگرد در حاشيه درياچه در سال 93 شناسايي شد که برابر با 17900 هکتار آن از طريق اجراي عمليات بيولوژيکي مهار شده و برابر با 28000 هکتار نيز از طريق زير پيکره آبي رفتن درياچه در سال 95 مهار شده است.
 
ساعي با بيان اين‌که طي سال‌هاي 92 تا 94 تراز آبي درياچه اروميه صرفا يک سانتي‌متر کاهش داشته است، افزود: مهندساني از ژاپن، استراليا، هند و... نيز به دليل اهميت بالاي درياچه اروميه در اين رابطه مطالعاتي انجام داده و همکاري‌هايي با ستاد احيا دارند.
 
وي با تاکيد بر اين‌که اگر روند خشک شدن درياچه اروميه همانند سابق(پيش از اجراي برنامه‌ي احيا) تداوم مي‌يافت، شاهد "نابودي بخش جنوبي درياچه و عدم امکان احياي آن براي هميشه" بوديم، تشريح کرد: تراز سطح آب درياچه اروميه در مهر ماه سال جاري برابر 1270.27 متر مکعب بوده و اين ميزان در مهر ماه سال گذشته برابر با 1270.28 بوده است.
 
 
مديرکل حفاظت محيط زيست استان نيز در اين نشست با بيان اين‌که عوامل متعددي در خشکي درياچه اروميه نقش داشته‌اند که سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يک ارگان حاکميتي و نظارتي در راستاي شناسايي آن عوامل يک سري طرح هاي مطالعاتي و اجرايي انجام داده است، گفت: "ارزيابي پل ميانگذر که يکي از عوامل خشکي درياچه اروميه است" از جمله تحقيقات ما بوده و در زمان احداث اين پل ميانگر بايد ارزيابي توسط اداره راه ارائه داده مي شد.
 
حميد قاسمي با بيان اينکه درياچه اروميه حالت چرخشي براي جلوگيري از رسوب موارد معلق از جمله نمک دارد، افزود: اين حالت چرخشي باعث مي‌شد که رسوب زودتر اتفاق نيافتد. با توجه به اينکه ارزيابي زيست محيطي در حين احداث پل مورد توجه قرار نگرفته بود، ما خود با هماهنگي ستاد و همکاري دانشگاه تبريز اين طرح را کار کرده و راهکارهاي اصلاحي را ارايه داديم.
 
وي در ادامه به حق آبه درياچه نيز اشاره کرد و افزود: در اين رابطه نيز "نياز زيستي رودخانه هايي که وارد درياچه مي شوند" با همکاري دانشگاه تربيت مدرس کار شده و به سازمان آب ابلاغ شده تا حق آبه رودخانه ها و درياچه نيز بر اساس برآورد تامين شود.
 
وي خاطرنشان کرد: در رابطه با حفاظت از تالاب هاي اقماري اطراف درياچه اروميه چون "قوري گل و قره قشلاق" نيز يک سري اقدامات اجرايي در راستاي حفظ اين تالاب ها براي پرندگان مهاجر و حيات وحش آن انجام داده‌ايم.
 
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه‌اي استان و نماينده‌ي اين شرکت در ستاد احياي درياچه اروميه نيز در اين نشست با ارائه‌ي گزارشي از پروژه‌هاي اجرايي شرکت آب منطقه‌اي استان در راستاي احياي درياچه اروميه، افزود: کاهش 40 درصدي مصرف آب در بخش کشاورزي حوضه آبريز، تامين آب از منابع جديد، اقدامات مطالعاتي و نرم افزاري، اقدامات حفاظتي و کاهش اثرات، کنترل و کاهش برداشت از منابع آبي سطحي و زيرزميني حوضه و تسهيل و افزايش حجم آب ورودي به درياچه از طريق اقدامات فيزيکي و سازه‌اي اجزاي اصلي نقشه راه احياي درياچه است.
 
مجتبي جليل‌زاده افزود: اکنون مردم و کشاورزان "حق آبه" براي درياچه اروميه را قبول کرده اند و به اين نتيجه رسيده‌اند که درياچه نيز حق آبه دارد، اين موضوع بسيار اهميت داشته و يکي از اقدامات فرهنگي انجام گرفته است.
 
وي با اشاره به کاهش توليد آب توسط رودخانه‌ها و توليد 100 ميليون مترمکعب آب از طريق رودخانه آجي چاي، گفت: در تبديل آب‌ها به روان آب مشکل داريم و بطور متوسط 50 درصد سهم استان از روان‌آب ها کاهش يافته است.
 
وي با تاکيد بر اين‌که بيشترين ميزان روان آب از طريق آجي چاي به درياچه اروميه وارد مي‌شود، گفت: رودخانه‌ لايروبي شده و هر آبي که هدايت مي‌شود به پيکره‌ي آبي درياچه اروميه متصل مي‌شود.
 
جليل‌زاده در ادامه به برنامه ابلاغي رهاسازي آب به درياچه اروميه در سال‌جاري نيز اشاره کرد و افزود: برنامه ابلاي رهاسازي آب از سد قلعه چاي(از 26 فروردين تا پنجم خرداد ماه) برابر با پنج ميليون مترمکعب بوده که عملکرد آب رهاسازي شده از اين سد برابر با 10 ميليون مترمکعب است.
 
وي با بيان اين‌که برابر با 130 کيلومتر از رودخانه‌ها را به سمت درياچه اروميه آزادسازي کرديم، تاکيد کرد: برخي از رودخانه‌ها را نيز فراهم مي‌کنيم تا به سمت درياچه جاري شوند.
 
نماينده سازمان جهادکشاورزي استان نيز در اين نشست با ارائه‌ي گزارشي از اقدامات اين سازمان در راستاي احياي درياچه اروميه، اجراي "کشاورزي حفاظتي" را از جمله اقدامات اين سازمان در رابطه با احياي درايچه اروميه دانست و گفت: طرح جامع زراعت در حوضه آبريز درياچه اروميه را در چارچوب وظايف خود در راستاي احياي درياچه اروميه است که اوليت اقدام در اين طرح کشاورزي حفاظتي است و عمده ترين کار در اين نوع کشت، "کشت مستقيم" است.
 
ميرمحسن موسوي با بيان اين‌که استفاده از ارقام اصلاح شده‌ي سازگار با شرايط اقليمي و استفاده از ماشين‌آلات متناسب با شرايط موجود از ديگر مواردي است که در قالب طرح زراعت پيگيري مي‌شود، گفت: سال گذشته حدود 50 دستگاه کشت مستقيم توزيع شد و امسال نيز اين موضوع در دستور کار قرار دارد.
 
وي با بيان اين‌که در چارچوب رسالت‌هاي سازمان نيز طرح جامع ترويج، پيگيري مي‌شود، افزود: منابع آبي در وضعيت مناسبي قرار ندارد و ضرورت دارد که در اين رابطه دستگاه‌هاي اجرايي دست به دست هم داده و کمک کنند.
 
نماينده شرکت آب و فاضلاب استان نيز در اين نشست با بيان اين‌که در ابتدا مقرر بود که پساب‌هاي توليد شده‌ي شش شهر را بعد از تصفيه  و با کيفيت مورد قبول سازمان حفاظت محيط زيست، به درياچه اروميه هدايت کنيم، گفت: اما بعدا طبق صلاحديد ستاد احيا، تنها دو شهر "تبريز و آذرشهر" تامين اعتبار شده و به مرحله اجرايي وارد شدند.
 
علي عباسي با بيان اين‌که در اين رابطه 420 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز براي توليد 125 ميليون مترمکعب پساب پيش بيني شده بود، افزود: متاسفانه تاکنون اعتبارات بطور کامل تامين نشده و از 420 ميليارد تومان برابر با 246 ميليارد آن تخصيص يافته شده بود که در نهايت 120 ميليارد تومان آن محقق شد.
 
وي در ادامه افزود: طبق تفاهم‌نامه در سال 93 مقرر بود که 2300 کيلومتر شبکه داخل شهر براي دو ميليون و 350 هزار نفر لوله‌گذاري شود که تا به امروز 75 درصد آن لوله گاري شده و 491 فقره انشعاب به مردم واگذار شده است.
 
وي با بيان اين‌که تعهد داشتيم 300 کيلومتر فاضلاب را لوله گذاري کرده و مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب تبريز را با ظرفيت 75 ميليون مترمکعب احداث کرده و به همراه پساب مدول اول در مجموع 125 ميليون مترمکعب پساب به ستاد احيا تحويل دهيم، گفت: در سال 93 برابر با 57 درصد جمعيت تبريز تحت پوشش شبکه‌ي فاضلاب بودند که در سال 97 برابر با 75 درصد مردم تبريز تحت پوشش شبکه‌ي فاضلاب قرار گرفتند.
 
معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست آذربايجان‌شرقي نيز در اين نشست با ارائه‌ي گزارشي از عملکرد اين دستگاه در راستاي احياي درياچه اروميه بيان کرد: "مطالعه بررسي اثرات جاده ميانگذر بر اکوسيستم درياچه و ارائه طرح اجرايي براي راهکارهاي اصلاحي" از جمله طرح‌هاي تحقيقاتي بود که نتايج اين تحقيقات با چهار پيشنهاد "اولويت اول: دوبازشدگي به طول 500 متر به فواصل 2.5 و پنج کيلومتر از محل بازشدگي فعلي، اولويت دوم: دوبازشدگي، اولي بطول 500 متر به فاصله 1.5 کيلومتر از بازشدگي فعلي و دومي به طول هزار متر به فاصله سه کيلومتر از بازشدگي فعلي، اولويت سوم: بازشدگي بطول هزار متر به فاصله سه کيلومتر از بازشدگي فعلي، اولويت چهارم: بازشدگي بطول 3000 متر از محل بازشدگي فعلي" همراه بود.
 
ميرمحسن حسيني قمي در رابطه با شناسايي و اولويت بندي کانون‌هاي ايجاد گرد و بار در بستر و حريم درياچه نيز گفت: تعيين کانون‌هاي مستعد توليد گرد و غبار در دو اولويت "کانون‌هاي با اولويت يک به مساحت 82000 هکتار و کانون‌هاي با اولويت دو به مساحت 35000 هکتار" شناسايي شده اند.
 
وي اجراي قرق، افزايش حفاظت فيزيکي جهت جلوگيري از تخريب و شخم غيرمجاز در رودخانه هاي منتهي به درياچه، تهيه اطلس تالاب هاي استان، فعال سازي گيرنده ماهواره‌اي دانشگاه تبريز جهت پايش تغييرات درياچه و کانون‌هاي ريزگرد و اتصال به مرکز پايش و آينده پژوهي، مطالعات تعيين مرز و حريم اکولوژيک تالاب قره قشلاق و... نيز از جمله ديگر اقدامات بوده است.
 
غلامحسين مسعودي ريحان، رييس شوراي اسلامي استان نيز در اين نشست با تاکيد بر اهميت احياي درياچه اروميه بر همکاري تمامي نهاد و سازمان ها در اين رابطه تاکيد کرد

منبع: ايسنا

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 1 + 2

  آخرین اخبار
واژگوني خودروي شبکه بهداشت و درمان ميانه2کشته برجاي گذاشت
بمب خبري زنوزي در راه است/ جذب بازيکن نامدار خارجي هدف بعدي تراکتور
بازديد دنيزلي از زيرساخت‌ها و امکانات باشگاه تراکتورسازي
سال گذشته 20هزار ميليارد توماني تسهيلات به شرکت‌هاي دانش بنيان پرداخت شد
حضور2000نفري هواداران تراکتور در فرودگاه/«دنيزلي» درتبريز شوکه شد
برخورد خودرو با کودک در ورزقان اورژانس هوايي را به اين شهر کشاند
نريمان جهان به ماشين‌سازي پيوست
ساخت نانو کاتاليست سبز براي کنترل فرآيند توليد دارو توسط پژوهشگران دانشگاه مراغه
5000شغل در بخش کشاورزي آذربايجان شرقي ايجاد شده است
دستيابي محققان دانشگاه تبريز به روش جديدي براي شناسايي و کشف فسيل
  پربازدیدترین اخبار
ساخت نانو کاتاليست سبز براي کنترل فرآيند توليد دارو توسط پژوهشگران دانشگاه مراغه
نريمان جهان به ماشين‌سازي پيوست
حضور2000نفري هواداران تراکتور در فرودگاه/«دنيزلي» درتبريز شوکه شد
وحدتي، نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شد
برخورد خودرو با کودک در ورزقان اورژانس هوايي را به اين شهر کشاند
مرکز نوآوري و شتاب دهي سلامت دانشگاه علوم پزشکي تبريز افتتاح شد
واژگوني خودروي شبکه بهداشت و درمان ميانه2کشته برجاي گذاشت
بمب خبري زنوزي در راه است/ جذب بازيکن نامدار خارجي هدف بعدي تراکتور
سال گذشته 20هزار ميليارد توماني تسهيلات به شرکت‌هاي دانش بنيان پرداخت شد
بازديد دنيزلي از زيرساخت‌ها و امکانات باشگاه تراکتورسازي
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.